Menu Zavřeno

Pozvánka na 2. ročník konference Humanitní a společenské vědy z pohledu Digital Humanties

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,  

dovolte, abychom Vás pozvali na druhý ročník konference Humanitní a společenské vědy z pohledu Digital Humanties, která se letos bude opět konat v Olomouci ve dnech 8. – 9. listopadu 2024. Tento rok bychom rádi konferenční jednání rozložili do dvou dnů, aby bylo jednání pro všechny zúčastněné co nejkomfortnější. Letos bychom se rádi zaměřili na otázky spojené například s mapováním, prostorovými modely, kartografickými technikami, včetně GIS, ale i jinými způsoby využívání map v humanitních vědách. Následující oblasti jsou dalšími tématy, se kterými můžete na konferenci vystoupit. Uvedená oblast však není limitující pro jakékoli jiné Vámi navržené téma z široké oblasti DH: 

  • kurátorství a správa digitálních dat 
  • lingvistické a literárněvědné korpusy a nástroje pro jejich vytěžování 
  • digitální editologie 
  • vývoj softwaru v oblasti DH výzkumu 
  • DH v praxi (výukové programy) 
  • využití AI v DH výzkumu 

S ohledem na dvoudenní konferenci bychom Vás rádi poprosili, zda byste mohli do své přihlášky uvést informaci, zda byste měli zájem po prvním dni jednání se zúčastnit neformálního posezení.  

Konference je bez poplatku. Příspěvek bude možné přednést v češtině, slovenštině nebo angličtině. 

Náklady na dopravu a ubytování si hradí účastníci sami. V případě zájmu, lze Vaše příspěvky publikovat buďto hromadně v kolektivní monografii anebo v časopise Bohemica Olomucensia, který vychází na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  

Přihlášky, prosím, posílejte do konce června na mail richard.zmelik@upol.cz. 

Místo konání: 

Adresa:  

Filozofická fakulta 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Křížkovského 512/10 

771 80 Olomouc 

49.5942417N, 17.2597361E 

 Na setkání s Vámi v Olomouci se těší organizátoři: 

 doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. 

Mgr. Vladimír Polách, Ph.D. 

Mgr. Richard Změlík, Ph.D. 

 V Olomouci 23. dubna 2024